Co nabízíme?

Profesionální vedení financí Vaší firmy

Vedení účetnictví, zpracování mezd a daňové poradenství

Naše firma se zabývá veškerými službami v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, přiznání k dani pro malé a střední firmy. Oblast našeho působení je především Ústecký kraj.

Vedení účetnictví a daňová evidence

Externí vedení účetnictví, ročních výkazy, zpracování roční účetní závěrky; vedení daňové evidence

Daňové přiznání

Pro naše klienty připravíme a podáme daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. Vyhotovíme daňové přiznání i k silniční dani, k dani z nemovitostí, k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí. Veškeré formuláře posíláme na úřady převážně již elektronicky, takže je vše velice rychlé. Ručíme za námi vypracované daňové přiznání i za jeho včasné podání příslušnému správci daně.

Zpracování a vedení mezd

Veškerá mzdová agenda: zpracování mezd, výpočet mezd, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.

Daňové a účetní poradenství

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob včetně optimalizace daňové povinnosti a prodloužení lhůty pro podání přiznání; zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a k ostatním daním, daňové poradenství, řešení daňových a účetních problémů.